Välj en sida

MARIEBERG FÖRSKOLA

FÖRÄLDRAKOOPERATIV MED BARNEN I FOKUS

På vackra Mariebergs gård, strax norr om Nyköpings centrum, ligger Nyköpings Montessoriförskola. Vi är en väl inarbetad förskola med plats för ca 50 barn i åldrarna 1-6 år, fördelade på tre avdelningar.

På varje avdelning arbetar minst tre utbildade förskollärare, Montessoripedagoger och barnskötare.

Vår verksamhet bygger på att genom trygghet och omtanke vägleda varje barn att utvecklas med respekt för sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. 

I vår fantastiska trädgård har vi stora sköna gräsmattor att springa på, knotiga klätterträd, många gungor, cykelbana och en klurig balansbana.

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Nyköpings Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna ansvarar för driften av förskolan.

Därför krävs engagemang och viss arbetsinsats av dig som förälder. I gengäld har du möjlighet att påverka hur ditt barn har det på dagarna.

LÄS MER ››

OM VERKSAMHETEN

På Marieberg arbetar vi med Maria Montessoris lära utifrån ett modernt perspektiv.

En central del i Montessoripedagogiken är att barnet får utveckla sin koncentration. Därför arbetar vi för att skapa en lugn och trygg atmosfär med plats för ditt barn att hitta sin egen drivkraft och motivation.

LÄS MER ››

KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor kring verksamheten eller om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö. 

TELEFON | 0155 26 83 44
E-POST | info@montessorimarieberg.se

Övriga kontaktuppgifter och hur du hittar till oss hittar du här ››

 

 

 

MARIEBERG FRÅN OVAN

MED NATUREN RUNT HÖRNET

VIDEO & FLYGFOTO | osmedia.se