Välj en sida

KONTAKTA OSS 

NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA

TELEFON: 0155-26 83 44 | EPOST: info@montessorimarieberg.se
ADRESS: Mariebergs gård, Stenbrovägen 13, 611 67 Nyköping
ORG NR: 769601-1308 | BANKGIRO: 5194-9600

FÖRSKOLECHEF

ULRIKE SÖDERQVIST | 073-600 25 91 | info@montessorimarieberg.se

STÄLL DITT BARN I KÖ 

Om du vill ställa ditt barn i kö för placering på Nyköpings Montessoriförskola ska du skicka ett mail till barn@montessorimarieberg.se 

Efter erbjuden plats blir man medlem i Nyköpings Montessoriförskola Ekonomisk förening.

STYRELSEN 

NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA

EPOST | styrelsen@montessorimarieberg.se
TELEFON ORDFÖRANDE | 070-3094721

ORDFÖRANDE | Josefin Nordenskjöld
KASSÖR |Alexander Bremström
SEKRETERARE | Malin Brunelius
FASTIGHETSANSVARIG |Gustaf Karlsson
PERSONALANSVARIG |Erik Westberg
 

  

VICE ORDFÖRANDE | Pierre Palmehed
VICE KASSÖR | 
VICE FASTIGHETSANSVARIG | Manuel Elfström
VICE PERSONALANSVARIG | Janna Askenberg

SUPPLEANT | Kim Björk