Välj en sida

KONTAKTA OSS 

NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA

TELEFON: 0155-26 83 44 | EPOST: info@montessorimarieberg.se
ADRESS: Mariebergs gård, Stenbrovägen 13, 611 67 Nyköping
ORG NR: 769601-1308 | BANKGIRO: 5194-9600

FÖRSKOLECHEF

ULRIKE SÖDERQVIST | 073-600 25 91 | info@montessorimarieberg.se

STÄLL DITT BARN I KÖ 

Om du vill ställa ditt barn i kö för placering på Nyköpings Montessoriförskola ska du skicka ett mail till barn@montessorimarieberg.se 

Efter erbjuden plats blir man medlem i Nyköpings Montessoriförskola Ekonomisk förening.

STYRELSEN 

NYKÖPINGS MONTESSORIFÖRSKOLA

EPOST | styrelsen@montessorimarieberg.se
TELEFON ORDFÖRANDE | 0708695903

ORDFÖRANDE | Niklas Andersson
KASSÖR |Anna Wåhlstrand
SEKRETERARE | Malin Brunelius
FASTIGHETSANSVARIG |Louise Nordahl
PERSONALANSVARIG |Francisca Cruz
 

  

VICE ORDFÖRANDE | Josefin Nordenskjöld
VICE KASSÖR | 
VICE FASTIGHETSANSVARIG | Saida Mohamud Haji
VICE PERSONALANSVARIG | Erik Westberg

SUPPLEANT | Moustapha Khodr /Josefin Nordenskjöld